Partners & Sponsors

We werken nauw samen met bedrijven, buurtnetwerken, bewoners en verschillende instanties.

Partners

Partners zijn organisaties met wie we nauw samenwerken. Het gaat bijvoorbeeld om doorverwijzers van Coaches en Jongeren. Zij zijn in staat om mee te helpen met de screening. FMF koppelt aan ze terug over de voortgang en de kwaliteit. Tevens vallen daar ook enkele externe adviseurs onder.
Partners zijn o.a.:

 • GLO-, VOJ en Overige Scholen: doorverwijzing jongeren.
 • Bedrijven, Ministeries en NGO’s: inzetten van medewerkers als vertrouwenspersoon of coach.
 • Externe Adviseurs: Margo Kramp (pedagoog), Judith Benjamin (leerkracht), Richenel Ellecom (klinisch en forensisch neuropsycholoog en medisch voedingskundig specialist), Remie Oosterwolde (geestelijke), Eddy Wong Chung (huisarts) en Rachel Tjin Kon Kiem (klinisch psycholoog). 

Meer info, klik hier

Sponsors

Sponsors zijn organisaties die ons materieel bijstaan. Om de groei van activiteiten van de stichting te kunnen realiseren is de inzet van onze coaches alsook de inzet van ons bestuur en de raad van advies van groot belang. Om ervoor te zorgen dat we jongeren adequaat, duurzaam en consequent kunnen helpen en begeleiden naar een betere toekomst, is het van belang dat we financieel worden gesteund.

We hopen in 2021 in staat te zullen zijn een deel van het werk zelf te financieren. Tot die tijd zijn wij in grote mate afhankelijk van organisaties die middels sponsoring, donaties, subsidies en fondsen, ons werk willen steunen en zoeken wij naar wegen om ons werk slim in te richten. Dan zijn en blijven we in staat om steeds meer mensen duurzaam, adequaat en effectief een helpende hand te kunnen bieden.

Met ons projectplan ‘Zelfstandig de weg omhoog vinden’ zijn wij in staat om de komende jaren effectief, duurzaam en adequaat meer zorg te bieden aan jongeren tussen 8 en 18 jaar. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om de juiste wegen te zoeken voor continuering op lange termijn door zelffinanciering. Graag komen wij met u in contact om de mogelijkheden te bespreken. Sponsors zijn o.a.:

 • ADEK: voor training van coaches-in-opleiding.
 • Molemann Psychologen: instructie over het herkennen van autisme.
 • Medisch Opvoedkundig Bureau: testen, observeren en behandelen van jongeren.
 • Bedrijven: stellen financiën, producten, ruimtes en medewerkers ter beschikking.
 • Scholen: stellen ruimtes ter beschikking voor 1-op-1 coaching gesprekken.
 • Testimonials en huisstijl: H. van den Boom i.s.m. Tiffany Kartowidjojo.
 • IAC International Administratie voor de administratie en jaarrekeningen.
 • Ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Sport en Jeugd.

Kvk nummer: 56047533

Voor donaties of sponsoring:
Bankrekeningnummers:
Nederland: NL24INGB0006127175 (EURO) t.n.v. Stichting Father and Mother Figure
Suriname: DSB Bank 31.42.272 (SRD) t.n.v. Stichting Father Mother Figure Suriname
Republic Bank 2400000500945224 (SRD) t.n.v. Stichting Father and Mother Figure Suriname

SPONSOREN EN DONATEURS ZIJN VAN HARTE WELKOM.

En stem op ons coaching programma voor Crowdfunding. Klik hier!

Successen

De coaches van FMF hebben in hun begeleiding van jongeren ruim 90 succesvolle trajecten (van gemiddeld 3-9 maanden minimaal 2-3 uur per week) achter de rug. Een slagingspercentage van 90%. Te denken valt aan:
–        Leren omgaan met geld
–        Samen voetballen
–        Beroepskeuze
–        Sollicitatiegesprek
–        Bezoek aan bedrijven
–        Huiswerkbegeleiding
–        Structuur gekregen
–        Bibliotheek
–        Praten over emoties
–        Meer zelfvertrouwen
–        Goede score toets
–        Betere communicatie
–        Bezoek aan educatieve instellingen
–        Woning gevonden
–        Begrijpend lezen
–        Stage/Baan gevonden
–        Weerbaarheid
–        Rekenhulp

 

De rol en de toegevoegde waarde van FMF worden door velen herkend. Het stichtingsbestuur denkt na over de groei van de activiteiten van de stichting in Suriname.

Events

FMF organiseert naast de 1-op-1 coaching ook groeps-events. Een is het Giving Back event van 24 maart 2017 bij Telesur.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klik hier voor een filmpje.